ASPEKT - občanské sdružení

Ke kariéře s osobním přístupem

Kariérové poradenství

Aspekt a kariérové poradenství

Zaměstnanci Aspektu se dlouhodobě pohybují v kariérovém poradenství. Intenzivně se věnují také vlastnímu vzdělávání. To získáváme například studiem na zahraničních univerzitách, např. Stockholm University, nebo Oslo and Akershus University College. Jak známo, právě severské země jsou v oblasti kariérového poradenství považovány za špičku.

Aspekt je členem Národního poradenského fóra, který je vrcholnou institucí zastřešující kariérové poradenství v České republice a účastníme se konferencí a dalších akcí na toto téma. Vyměňujeme si také zkušenosti s našimi zahraničními partnery, zejména z Norska, Rakouska, Německa, Španělska a Polska.

Ve vlastní práci vždy kombinujeme vhodné přístupy a techniky, důležité je pro nás teoretické zázemí. Nejvíce preferujeme sociodynamické poradenství, které podle našeho názoru odpovídá podmínkám našeho světa a pohledu na život v něm. Více o něm najdete např. na: http://www.sociodynamic-constructivist-counselling.com/. V souladu s jeho principy však využíváme také např. prvků z koučování, při sestavování vlastního portfolia klienta či plánování se inspirujeme ze švýcarské metody CH-Q, ve které jsou všichni naši interní lektoři také proškoleni. Vždy usilujeme o to, aby náš klient byl co nejvíce aktivní a vše se odvíjelo podle jeho představ a potřeb.

Poslední roky se intenzivně věnujeme vzdělávání poradců. Aspekt realizoval kurzy více jak pro 170 poradců, a to buď jako akreditované kurzy či na míru připravené akce. Kurzy se setkávají s výborným hodnocením. Posledními kurzy byly kurzy pro poradce ze škol olomouckého regionu, na téma Volba povolání, svět práce a trh práce a Strategie a techniky v poradenství a také ve spolupráci s Institutem vzdělávání a poradenství ČZU v Praze kurz Sociodynamické poradenství. Intenzivně se zajímáme také o poradenství na školách, jak základních, tak středních a využíváme příležitostí k diskuzím na toto téma.

Zaujalo-li Vás sociodynamické poradenství, strategie v poradenství či obecně naše praxe, rádi se s Vámi podělíme o zkušenosti v rámci našich kurzu. Více najdete v záložce Kurzy pro kariérové poradce. 


Naše činnosti určené pro klienty jsou tyto:

Konzultace jednotlivcům v oblasti dalšího pracovního uplatnění

  • Jste zaměstnanec/zaměstnankyně, kterého/kterou už stávající práce nebaví?
  • Jste student/ka a nevíte, kam směrovat Vaše další vzdělávání?
  • Jste bez práce, nebo třeba na mateřské, a nevíte, kam se dále profesně orientovat?
  • Chcete poradit, jak si hledat práci, jak se prezentovat?

Obraťte se na nás. Rádi s Vámi Vaši záležitost zkonzultujeme a pomůžeme Vám najít řešení. Kontaktujte nás na: lucie.sedlackova@aspektos.cz, telefon: 774 976 993, nebo michal.pejskar@aspektos.cz, telefon: 774 120 712 a domluvte se si termín setkání.

Cena za hodinu konzultace je 400 Kč, pro studenty 300 Kč.