ASPEKT - občanské sdružení

Ke kariéře s osobním přístupem

Projekt Current European Career Counselling

Občanské sdružení Aspekt koordinovalo projekt, financovaný z grantu z Evropského Programu celoživotního učení, z programu Grundtvig. „Current European Career Counselling“ – „Současné evropské kariérové poradenství“. Jeho cílem je především vzájemná výměna zkušeností partnerů, kteří působí v oblasti kariérového poradenství ve své zemi. Spolupracujícími subjekty byly: OR Counselling - Norsko, Strategy Transnational – Německo,  Foundation for Social Economics Development – Polsko, http://www.ekonomiaspoleczna.org.pl/, Espora Consultoría S. L. – Španělsko, http://www.espora.es/ a Aspekt, Česká republika, koordinátor projektu“. 

Projekt vznikl v době počátku ekonomického poklesu (rok 2009) a jednou z otázek které jsme se v projektu věnovali, byla, jestli ekonomický pokles nějak ovlivnil kariérové poradenství a jeho důvěryhodnost a jaké nové výzvy přináší pro kariérového poradce. Klíčovou otázkou byl rozvoj samotného poradce. Zamýšleli jsme se také nad možností poskytování kariérového poradenství přes internet a prostřednictvím e-learningu.

Naše diskuze často začínaly terminologickým vyjasňováním a zamyšlením nad vnímáním používaných slov. Například: je poradce „counsellor“ nebo „advisor“? Má informovat, radit, konzultovat nebo ukazovat možnosti či snad koučovat? Poté jsme se shodli, že nevnímáme výraznou změnu ze strany chování klientů poradenství. Nadále je důležité, aby se podporovala zodpovědnost klienta za svá rozhodnutí. Proto by sám poradce měl být velmi vnímavý ke  své vlastní činnosti. Shoda byla v tom, že má smysl věnovat se podrobně osobnosti klienta, jeho zájmům a umožnit mu poznávání jeho možností více než směrovat klienta do momentálně potřebných oborů a oblastí. Velice důležité jsou také souvislosti s genderovým aspektem. Kariérový poradce by měl být genderově vzdělán. Vzhledem k distribuci placené a neplacené práce ve společnosti a kvůli nedostatku gender vzdělání poradců a přetrvávajícím stereotypům i sami poradci často přehlíží dovednosti, které člověk získal v tzv. neplacené práci, např. při vedení domácnost nebo při péči o dítě či jinou osobu.

Jak náš partner, Øystein Raustøl z OR Counselling řekl: „Našli jsme spoustu společných myšlenek, ale narazili jsme také na rozdíly mezi zeměmi. A to je právě to nejzajímavější, vzájemné učení, výměna osobních zkušeností…“. „Přínosný je také kontakt s různými typy institucí, které poskytují kariérové poradenství – veřejnými i soukromými“. Doplňujeme, že sám má zkušenosti z obou oblastí a můžeme jen potvrdit, že se nám osvědčuje seznámit se šíře např. se systémem školství a dalších institucí. Jen pak lze chápat konkrétní kompetence jednotlivých institucí a hledat možnosti aplikace získaných poznatků.

Zajímavé bylo porovnávání vzdělávání kariérových poradců. Všichni jsme se shodli v tom, že v současné situaci záleží hlavně na aktivitě a motivaci samotného poradce, institucionálně není tlačen k dalšímu rozvoji v žádné ze zapojených zemí (byť je další vzdělávání třeba). Nicméně právě v téhle oblasti jsme našli také mnoho rozdílů. Např. Polsko má kvalifikační standardy pro určité úrovně kariérového poradce, navíc kariérové poradenství je možné studovat na vysoké škole. V tom má např. naše země velké rezervy. 

V průběhu projektu jsem měli možnost seznámit se se vzdělávacím programem Akershus Universit College, nyní Oslo and Akershus University College. Ten nás natolik zaujal, že jsme se rozhodli ho přenést do našich zemí, kde cítíme velký nedostatek ve vzdělávání kariérových poradců. Hmatatelným výstupem projektu je navazující projekt ECCE. Více o něm najdete v samostatné záložce.  

Tento projekt byl realizován díky grantové podpoře z Programu celoživotního učení. Za obsah ručí výhradně Občanské sdružení Aspekt, Evropská komise neodpovídá za žádné případné užití dotčených informací.