ASPEKT - občanské sdružení

Ke kariéře s osobním přístupem

Reference absolventů našich kurzů

Po prosincovém Vzdělávacím a tréninkovém programu pro kariérové poradenství nám Ing. Blanky Hrdinková, výchovná poradkyně ze Střední školy hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o. napsala:

"Do své školní i poradenské praxe postupně zabudovávám některé poznatky a techniky z tohoto kurzu, vracím se k poznámkám a snažím se hledat nový pohled na řešenou situaci. Ve své poradenské práci se mi otevřely zase nové dveře, za kterými to „budu chtít prozkoumat“. Velkým přínosem pro mne byl zážitek, vyzkoušet si různé techniky….. – za to ještě jednou děkuji. ”


Přečtěte si o zkušenostech Ing. Marcely Vychodilové z Úřadu práce v Chrudimi, o které se podělila:

Reference ke Vzdělávacímu a tréninkovému programu pro kariérové poradenství


Markéta, poradkyně z IPS Úřadu práce,  nám po absolvování šestidenního programu s námi napsala:  

"Když jsem se jako začátečník ve svém oboru do kurzu pro začínající kariérové poradce přihlásila, očekávala jsem, že získám povědomí o tom, „CO“ mám klientům dávat za informace po obsahové stránce. Hned na počátku kurzu jsem zjistila, že toto není jeho cílem. Lektorkám šlo především o to, abychom se naučili „JAK“ vést poradenský proces a jakým způsobem vést klienta k objevování možných cest, kterými se může vydat. Velmi důležité bylo uvědomění si, že poradce zde není proto, aby ulehčil klientovi od zodpovědnosti za jeho život. Uvědomění si, že na vlastní život je sám klient tím nejlepším odborníkem a poradce na sebe bere roli jakéhosi průvodce, který mu pomáhá nacházet možná řešení a dívat se na ně z různých úhlů pohledu.

Kurz jako takový byl velmi dobře zvládnutý po stránce organizační, výukové, ale i osobní. Lektorky vytvářely příjemnou a otevřenou atmosféru, dostávali jsme spoustu výukových materiálů, ulehčovaly nám zapisování rozdáváním prezentací, do nichž už si stačilo dodělat pár osobních poznámek.  Bylo probráno široké spektrum témat a to s různými odborníky z daných oborů, kteří si prošli léty praxe. Lektoři a lektorky nás v žádném případě nenechali pasivně vstřebávat suchou teorii, ale zapojovali nás do praktických cvičení, nutili nás aktivně přemýšlet, vyjadřovat své názory a dotazovat se při nejasnostech.

S kurzem jako takovým jsem byla velmi spokojená, jen bych jej potřebovala s daleko větší hodinovou dotací, aby se množství  informací usadilo a vstřebalo a nejlépe s následným dlouhodobým pozorováním našich lektorů při práci s reálnými klienty a jejich zpětnou vazbou k práci naší (ale to už by pravděpodobně muselo být studium :o)).

S velkým díkem Aspektu i všem lektorům. Markéta"


Mgr. Hana Martínková, vedoucí kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR nám po účasti napsala:

"Po absolvování pilotního kursu pro kariérové poradce cítím povzbuzení pro svou další profesní kariéru. Oceňuji zejména profesionální přístup k organizaci celého kursu, komplexní pojetí a tvůrčí a přátelskou atmosféru.  Ve své praxi určitě využiji nabyté i procvičené vědomosti a dovednosti, týkající se zejména poradenských strategií a koučinku. Čas strávený na tomto kursu byl pro mě přínosem nejen v kariérním, ale i v osobním rozvoji."JUDr. Jitka Svobodová, Vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání  Úřadu práce ČR nám po účasti na kurzu sociodynamického poradenství posala toto:

Milá Lucie,  milá Lenko,

  minulý týden jsem absolvovala Vámi vedené dvoudenní  školení na téma sociodynamické poradenství ve vzdělávacím středisku v  Olomouci. Na úřadě práce pracuji od r. 1991 a přiznám se, že  k „ novinkám“  mívám již poněkud rezervovaný přístup.  Vaše pojetí bylo po obsahové i formální stránce sice výborné , ale z hlediska uplatnění poznatků do praxe jsem úplně přesvědčena nebyla.

No a co se nestalo,  po příjezdu na pracoviště jsem měla náhodou naplánováno ( nic není náhoda) jednání s klientkou z poměrně vzdáleného ( 30 km) detašovaného pracoviště, se kterou si přede mnou tam moc nevěděli rady, nebylo zcela zřejmé , v čem a co vlastně potřebuje poradit….

Takže jsem si řekla , zkusíš použít  nově nabyté dovednosti. Použila jsem techniky papír, kruhy, škála, schůdky, otevřené, hodně otevřené otázky……šlo to jako po másle, a když už jsem měla pocit, že by se měla věc nějak uzavírat, použila jsem „ mlčení“ . Bylo ticho, já trochu s obavami  sledovala klientku, bylo na ní vidět, že se jí něco honí hlavou….musela jsem sama sebe uklidňovat ve smyslu vydrž, vydrž, ještě chvíli …. A pak to přišlo, paní se rozzářila a děkovala mi, že jsem ji moc pomohla, že jsem ji úžasně poradila , jak je ráda, že za mnou přijela, že ví jak postupovat, co řešit teď a co potom. Závěrem mě poprosila, že si odnese „ ten papír, kde to všechno je“.

Nedá se nic dělat - prostě to funguje.

Mám z toho velkou radost, proto Vám píšu a byla bych moc ráda, kdyby se podobného školení mohlo zúčastnit co nejvíce poradců,  a to nejen z našeho úřadu.

Vám přeji do další práce hodně síly a elánu ( ten Vy obě ale máte) a těším se někdy na shledanou. Jitka Svobodová


Reference centra Euroguidance

Helena Košťálová, EKS:

Aspekt jsme oslovili před 2 lety, když jsme měli potřebu obohatit naše zkušenosti z oblasti kariérového poradenství o jiný úhel pohledu. Kolegové z Aspektu pro nás ochotně připravili jednodenní kurz ušitý přímo na míru našim potřebám. Samotný kurz probíhal ve velmi příjemné, neformální a otevřené atmosféře. Oba lektoři se zaměřili především na předání praktických zkušeností a my jsme získali inspirativní podněty do další práce.