ASPEKT - občanské sdružení

Ke kariéře s osobním přístupem

Vzdělávání kariérových poradců v Evropě

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU "EDUCATION OF CAREER COUNSELLORS AROUND EUROPE"

Mezinárodní projekt byl zaměřen na vzdělávání kariérových poradců, pro které jsme mimo jiné do České republiky přenesli osvědčený vzdělávací program z Norska. Navazoval na tematicky příbuzný projekt “Current European Career Counselling”, ve kterém již většina partnerů projektu ECCE spolupracovala. Kariérové poradenství je společným dlouhodobým zájmem všech partnerů, kteří byli z České republiky (Aspekt, koordinátor), Norska (země, odkud je produkt přenášen), Německa, Rakouska, Španělska a Polska. Projekt byl realizován v rámci programu Leonardo da Vinci, Přenos inovací a byl realizován od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2013.

Mezi cíle projektu patřilo doplnit chybějící kvalitní odborné vzdělávání pro poradce z České republiky, Německa, Polska a Španělska, adaptovat norský prověřený vzdělávací program pro poradce podle potřeb zúčastněných zemí a s ohledem na odbornou zkušenost partnerů, např. z oblasti gender, dále vyškolit pro tento upravený vzdělávací program trenéry, kteří jej budou následně implementovat ve své zemi a tak vést ke zvýšení počtu kvalifikovaných kariérových poradců, otestovat tento vzdělávací program, připravit finální verzi vzdělávacího programu a souvisejících materiálů a informovat odborníky o novém kurzu. Všechny stanovené cíle se podařilo splnit.  Výstupem projektu byl kvalitní ucelený vzdělávací kurz pro kariérové poradce v České republice, Německu, Polsku a Španělsku a s tím související vzdělávací materiály.

V období dubna až června 2013 proběhl pilotní kurz pro kariérové poradce. Uskutečnil se v Hradci Králové a účastnilo se jej dvanáct kariérových poradců napříč sektory i republikou. Celkově byl kurz velmi dobře hodnocen a účastníci by jej doporučili k absolvování svým známým (vyjádření jedné z absolventek kurzu si můžete přečíst níže). Získali jsme z něj cennou zpětnou vazbu, kterou využíváme pro přípravu dalších kurzů. Velmi dobře byl kurz hodnocen i na mezinárodní úrovni.

Kvalita tohoto projektu byla oceněna ziskem Národní ceny kariérového poradenství, kterou Aspektu udělilo Centrum Euroguidance ve spolupráci s předními českými odborníky na kariérové poradenství. 

Více informací o projektu najdete na www.ecce-project.eu.

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU

V Praze úspěšně proběhla závěrečná konference projektu ECCE za účasti zahraničních partnerů z Německa, Španělska a Polska, odborníků Doc. Trona Inglara a Dr. Michaela Benesche a českých hostů. Konference se konala 10. září 2013. Zahraniční partneři prezentovali výsledky pilotních kurzů přenášeného norského vzdělávacího programu. Jejich prezentace v anglickém jazyce si můžete prohlédnou níže.

 

Studijní program představila paní Lucie Sedláčková: Představení studijního programu

Připojujeme i prezentace našich expertů, pana Trona Inglara z Norska a pana Michaela Benesche z Rakouska: Presentation Tron Inglar a Presentation Michael Benesch

Německé výsledky prezentovala paní Claudia Falter: Pilot course Claudia Falter
Španělské výsledky prezentovala paní Laura Viñuela: Pilot course Laura Viñuela
Polské výsledky prezentovala paní Barbara Gorka: Pilot course Barbara Gorka
České výsledky prezentovala paní Lenka Cole: Pilotní kurz Lenka Cole