ASPEKT - občanské sdružení

Ke kariéře s osobním přístupem

O sociální službě

Od srpna 2015 můžeme službu "podporované zaměstnávání" poskytovat v rámci sociálních služeb, jako sociální rehabilitaci .

Služba je financována v rámci projektu Královéhradeckého kraje Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000052. Více na socialnirehabilitace.cz

Naším posláním je pomáhat klientům najít si své místo ve společnosti, zejména prostřednictvím zapojení se do pracovního života.

Cíle služby podporované zaměstnávání: 

 • sociální začlenění, 
 • osamostatnění od ústavní péče a zajištění navazujících služeb,
 • usnadnění přechodu ze školy do světa práce,
 • zajištění služeb, které podpoří klientovo začlenění do jeho přirozeného prostředí, 
 • snižování závislosti na sociálních službách, 
 • zapojení a fungování na otevřeném trhu práce nalezením a udržením placené práce s důrazem na zohlednění klientových dovedností, schopností a zdravotního stavu a rozvoj souvisejících dovedností a schopností.
 • rozvoj dovedností a schopností souvisejících s pracovním uplatněním a rozhodováním se o pracovní oblasti svého života. 

 • Pro koho je služba určena?

  Služba je pro dospělé z Náchodska a Rychnovska, kteří mají dlouhodobé zdravotní potíže a mají tak problém najít a udržet si práci nebo mají specifické vzdělávací potřeby a před sebou ukončení školy a začleňování se do světa práce. Konkrétně je služba určena pro

  • osoby s chronickým duševním onemocněním,
  • osoby s chronickým onemocněním,
  • osoby s jiným zdravotním postižením,
  • osoby se zdravotním postižením

  Základní principy služby:

 • dosažení samostatnosti a soběstačnosti osob s chronickým duševním onemocněním, osob s jiným zdravotním postižením, osob s kombinovaným postižením, osob s mentálním postižením, osob s tělesným postižením,
 • rozvoj jejich schopností a dovedností vedoucích k uplatnění na pracovním trhu,
 • posilováním pracovních návyků,
 • nácvik výkonu běžných, pro včlenění do pracovního života nezbytných činností individualizovaným způsobem využívajícím jejich schopností, potenciálů a kompetencí.