ASPEKT - občanské sdružení

Ke kariéře s osobním přístupem

Úspěchy klientů

Seznamte se s nejaktuálnějšími úspěchy našich klientů a klientek a zaměstnavateli, kteří je podpořili. 

Doručovatel p. Jaroslav

Pan Jaroslav je klientem z ÚSP Domečky a díky naší službě se mu podařilo v posledním čtvrtletí roku 2017 získat zaměstnání pro Českou poštu – roznos letáků po Rychnově. Jeho vstup na volný pracovní trh byl značně komplikovaný. Službu využíval krátce i v minulosti, ale sám ji ukončil z důvodu obav z nezvládnutí práce kvůli zdraví. Poté, co se na službu znovu obrátil, spolu s pracovní konzultantkou určil nejvhodnější práci z hlediska svých silných stránek a věcí, které má rád. Díky vysoce podpůrnému přístupu do práce nastoupil. Jeho obavy se daří díky této intenzivní podpoře zvládat a klient se pomalými krůčky učí přebírat odpovědnost za vykonanou práci.

Pan Jaroslav je mladý muž, který má celý svůj pracovní život před sebou. O to cennější se zdá být fakt, že se u něj podařil nastartovat proces vrůstání do role zaměstnance a tím přispět procesu jeho osamostatňování. Společně s ostatními kolegy mu držíme pěsti a přejeme úplné osamostatnění v této práci. 


 

SEN PANÍ ZDENY

Rok 2017  znamenal obrovský profesní skok pro naši klientku s mentálním postižením paní Zdenu, která žije v ÚSP Domečky. Paní Zdena s naší pomocí dokázala ve svých 49 letech poprvé v životě získat práci. Díky naší podpoře při zaučování a dle potřeby i po zaučení si dokázala práci pomocné úklidové pracovnice v hotelu udržet bezmála rok. Do práce chodila průměrně dvakrát týdně na dvě hodiny. Po několikaměsíční pauze, ve které s ní pracovní konzultantka tuto novou zkušenost zpracovávala, byla navázána spolupráce s další firmou. Paní Zdena začala chodit do práce každý den, a to na 4 hodiny. 

Ve svých 50 letech je spokojenou zaměstnankyní, paní uklízečkou, která má sama na starosti dvě patra ve veřejné budově. Dochází u ní k obrovskému rozvoji nejen pracovních dovedností, ale i těch sociálních. Dříve málomluvná paní Zdena je nyní komunikativní a vyzařuje z ní zdravé sebevědomí – koneckonců, chodí přece každý den do práce jako ostatní!

 


KLIENTI Z ÚSP KVASINY

Pánové z Ústavu sociální péče v Kvasinách začali pracovat ve firmě Zahrada Černíkovice (http://www.biozelenina.cz/news/zahrada-cernikovice/ ) již v roce 2016, a to od jara do podzimu. V tuto dobu klienti využívali naplno naší služby zejména při dopravě na pracoviště, zaučování a podpoře přímo na pracovišti. V roce 2017 se podařilo získat ve spolupráci s ÚP pracovnici zahradnictví, která měla na starost jejich dojíždění do práce a měla zabezpečovat vedení skupiny klientů. Přechod do nového režimu byl naší službou nejen zorganizován, ale i pečlivě veden. Díky tomu došlo k vytvoření přirozené podpory klientům přímo na pracovišti a postupnému oprošťování se od nutnosti využívat službu. Klienti v roce 2017 pracovali tentokrát už od února a opět až do podzimu. Stali se z nich opravdoví zaměstnanci, kteří jsou pyšní na to, že si sami vydělávají. Zaměstnavatel s nimi počítá i na sezónu roku 2018.

 

Díky službě se v průběhu letní a podzimní sezóny 2017 přidali k první skupině klientů i další jejich 4 kolegové z ÚSP Kvasiny jako dočasná výpomoc. Pomáhali v této místní zahradnické firmě se zavařováním a sklizní. Učili se, jak být v roli zaměstnance a jak práci vykonávat ke spokojenosti zaměstnavatele. Pánové, kteří neumějí číst a psát, prokázali, že dokážou být spolehlivou pracovní silou, pokud dostanou vhodnou podporu.

Všichni pánové z ÚSP Kvasiny mají omezení způsobilosti k právním úkonům.